KUNSTLOKAAL 4M van stip tot stip

On 11 maart 2019, in Voorbij, by Jolanda Moolenaar

VAN STIP TOT STIP

 

gerard van selst

 

Deze expositie vindt plaats bij de

kunstlokaal VIER -M-

Kerkstraat 5, 5261 CP Vught.
5 dec. 2018 t/m 6 mrt. 2019
ma. t/m vrij. 9.00 – 17.30 uur, en op afspraak.

De autonome werken van Gerard van Selst geven duidelijk een affiniteit weer met architectonische beeldaspecten en monumentale vormgeving.
Kenmerkend is de abstracte conceptuele aard van zijn werk, met een gevoel van verstilling en spiritualiteit. Helderheid en zoeken naar ritme enerzijds, maar ook humor en frisse speelsheid anderzijds.
Met een diversiteit aan materialen geeft de kunstenaar op een bijzondere manier vorm aan zijn visie of filosofische gedachten op mens en maatschappij.
Het zaadje van de tweejarige plant Judaspenning, ingebed in een toets van kaarsvet, is een steeds terugkerend inhoudelijk vormelement in zijn beeldend werk. Als metafoor tegen verraad, criminaliteit, leugen en bedrog.
De ordeningen en structuren die hij als organische elementen vorm laat krijgen, gaan een uitdaging aan met de chaotische, ingewikkelde, bureaucratische uitwerkingen op het sociaal maatschappelijk leven. Zoals wij burgers deelnemen aan deze ontkerkelijkte en godsdienst ontluisterende samenleving, waar menigeen de weg of het houvast is kwijtgeraakt met verval van waarden en normen.
De kunstenaar heeft de verheven hoop om met zijn werk enige structuur, rust, orde, houvast, respect en vertrouwen te bieden.

Gerard genoot zijn opleiding aan de academie voor Beeldende Vorming in Tilburg die hij in 1994 afrondde.
Is lid van: STOK Stedelijk Overleg Kunstenaars ’s-Hertogenbosch
KUBRA Kunstenaars Brabant te ’s-Hertogenbosch
KOV Kunstenaarsoverleg Vught

atelier: ‘Bartjesschool’,
Dageraadsweg 1
’s-Hertogenbosch.

 

Comments are closed.